Электр желілеріне қосылу тәртібі

96

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің Жетісу облысы бойынша аумақтық департаменті (бұдан әрі-Департамент)Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардың электр энергиясын пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, Қазақстан Республикасының Электр энергетикасы саласындағы заңнамасымен және электр энергиясын пайдалану қағидаларымен (бұдан әрі – қағидалар) реттелетінің  туралы хабарлайды.

Электр желісіне қосылу үшін көп пәтерлі құрылыстарда тұратын тұтынушыларды қоспағанда, тұтынушылар энергия беруші немесе энергия өндіруші ұйымға электр желілеріне қосылуға техникалық шарттар беру үшін өтінішке (еркін нысандағы өтініш және сауалнама парағы) жүгінеді, олар 5 (бес) жұмыс күні ішінде техникалық шарттар береді, электр желілерінің баланстық тиесілігін және тұтынушыны қосу схемасымен тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісімен бірге жасалған және қол қойылған. Техникалық шарттарды беру және қайта ресімдеу үшін ақы алынбайды. Техникалық шарттарда көрсетілген талаптармен келіспеген жағдайда тұтынушы энергетикалық сараптама жүргізу үшін сараптама жасау ұйымына жүгінеді.

Тұтынушы техникалық шарттарда көрсетілген талаптардың негізсіздігі туралы энергетикалық сараптаманың қорытындысы негізінде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға техникалық шарттарды алуға еркін нысанда өтінішті қайта береді. Техникалық шарттарда көрсетілген талаптарды өзгертуден қайта бас тартқан жағдайда тұтынушы энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның әрекеттеріне Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен, яғни сот тәртібімен шағымданады. Тұтынушылардың барлық жаңадан қосылатын және реконструкцияланатын электр қондырғылары жобалық және техникалық қабылдау-тапсыру құжаттамасына сәйкес орындалады. Құрылыс басталған объектілер бойынша техникалық шарттардың қолданылу мерзімі тұтынушының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін берген өтініші бойынша ұзартылады. Объектінің иесі ауысқан кезде жаңа меншік иесі меншік құқығы тіркелген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қағидалардың 4-тармағының 3), 4), 5) және 7) тармақшаларында немесе тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрмен жабдықтау шартының акцепті туралы өтінішті энергия беруші ұйымға жібереді 1), 3), 4), 5) және 6) Қағидалардың 4-1-тармақтары. Энергия беруші ұйым 2 (екі) жұмыс күні ішінде жаңа меншік иесіне тараптардың теңгерімдік тиесілігін және пайдалану жауапкершілігін ажырату актісін береді және электрмен жабдықтау шартын жасасу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттарды жаңа меншік иесі таңдаған энергиямен жабдықтаушы ұйымға жібереді.

Бұрынғы меншік иесі электрмен жабдықтау объектісінің иесі өзгерген күнге есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша тұтынылған электр энергиясы үшін түпкілікті есеп жүргізеді. Меншік иесі өзгерген, меншік иесі өзгерген кезде берілген техникалық шарттарды ертерек қайта ресімдеу жүргізілмейді. Тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беру мынадай тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі:

1) құрылыс-монтаж ұйымы (заңды тұлғалар үшін) немесе тұтынушы (жеке тұлғалар үшін) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға техникалық шарттардың орындалуы және электр қондырғыларына кернеу беруге әзірлік туралы хабарламаны (еркін нысанда) және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрмен жабдықтау шартын акцептеу туралы өтінішті құжаттарды қоса бере отырып жібереді тармақшаларда көрсетілген 1), 3), 4), 5) және 7) осы Қағидалардың 4-тармағында немесе тармақшаларында 1), 3), 4), 5) және 6) осы Қағидалардың 4-1-тармақтары;

2) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым: хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде сыртқы қосылуды тексеруді және орындалған жұмыстардың берілген техникалық шарттарға сәйкестігін жүргізеді; хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тұтынушылардың электр қондырғыларына кернеу беруді, электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалауды жүргізеді, сондай-ақ электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалау актісін береді; электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалау актісі берілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тұтынушы таңдаған энергиямен жабдықтаушы ұйымға осы Қағидалардың 4 немесе 4-1тармақтарында көрсетілген құжаттарды жібереді. Осы Қағидалардың 4-тармағының 2) және 6) тармақшаларында немесе 4-1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттарды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым дайындайды. Осы Қағидаларда көрсетілмеген құжаттарды талап етуге жол берілмейді. Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылыс-монтаждау жұмыстарын және сынақтарды«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиясы бар ұйымдар орындайды. Сыртқы қосылудың кемшіліктері анықталған және орындалған жұмыстар берілген техникалық шарттарға сәйкес келмеген жағдайда энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым сыртқы қосылуды қарап-тексерген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде анықталған кемшіліктер туралы акт береді.Анықталған кемшіліктер туралы актіде көрсетілген кемшіліктер жойылғаннан кейін Құрылыс-монтаж ұйымы (мердігер) немесе тұтынушы энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға техникалық шарттардың орындалуы және электр қондырғыларына кернеу беруге әзірлік туралы қайта хабарлама (еркін нысанда) жібереді. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым қайта өтінішті алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 21-тармағына сәйкес сыртқы қосылуды қарап тексеруді жүргізеді және тұтынушының электр қондырғыларын қосуды жүргізеді және қайта қарап шыққаннан кейін ескертулер жойылмаған жағдайда келесі қарап-тексеру 1 (бір) ай өткен соң жүргізілетінін жазбаша нысанда хабардар етеді. Сыртқы қосылымды қайта қарау кезінде сыртқы қосылымды бастапқы тексеру кезінде көрсетілмеген ескертулер беруге жол берілмейді. Кемшіліктер қайта қарап шыққаннан кейін жойылмаған жағдайда энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым сыртқы қосылуды қарап тексеруді жүргізбейді және техникалық шарттардың орындалуы және соңғы қарап-тексерілген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде электр қондырғыларына кернеу беруге дайын екендігі туралы хабарламаны (еркін нысанда) қабылдамайды.

Энергия беруші (энергия өндіруші) және энергиямен жабдықтаушы ұйымдар электрмен жабдықтау желілеріне қосылу тәртібі мен шарттарын бұзған жағдайда, қала және аудан тұрғындары (тұтынушылар) олардың әрекеттерінеАтомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Жетісу облысы бойынша аумақтық ДепартаментінеТалдықорған қаласы, Қаратал ш/а, 60В үй, 101, 103 кабинет немесе 8 (7282) 41-70-80, 41-64-64 телефоны бойынша, немесеE-Otinish өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылышағымдана алады.

 

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз