Qudai' tabaraka y'atag'alanyn' barlyg'ynyn' u'lken da'leli — nes'e myn' jyldan beri a'rkim a'rtu'rli qylyp so'i'lese de, ba'ri de bir u'lken qudai' bar dep kelgendigi, y'a ha'm nes'e myn' tu'rli dinnin' ba'ri de g'adala't, mahabbat qudai'g'a lai'yqty degendigi.

Biz jaraty's'y emes, jaratqan ko'len'kesine qarai' biletug'yn pendemiz. Sol mahabbat pen g'adala'tke qarai' tartpaqpyz, sol allanyn' hi'kmetin birey'den birey' anyg'yraq sezbekpen artylady. I'nandym, sendim demek i'nandyramyn, sendiremin degen emes.

Adams'ylyqtyn' aldy — mahabbat, g'adala't, sezim. Bulardyn' kerek emes jeri joq, kirispei'tug'yn da jeri joq. Ol — jaratqan ta'n'irinin' isi. Ai'g'yr bi'ege i'e bolmaqta da mahabbat pen sezim bar. Bul g'adala't, mahabbat sezim kimde ko'birek bolsa, ol kisi — g'alym, sol — g'aqi'l. Biz janymyzdan g'ylym s'yg'ara almai'myz, jaralyp, jasalyp qoi'g'an na'rselerdi sezbekpiz, ko'zben ko'rip, aqylmen bilip.

Bo'lisy'
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on VK